Contact Us

Ergin Makina İnşaat Sanayi İthalat ve İhracat Ticaret Ltd. Şti.

(GreenWeight is an Ergin Makina brand.)

Address: Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Sinpaş İş Modern 1.Etap 2. Bodrum No: E6 34306 Başakşehir /İstanbul

Phone: 0 (212) 485 86 93

E-Mail: [email protected]

Fax: + 90 212 485 57 08

Fill Out the Form Now, We will Send an Offer