Dünya genelinde inşaat sahaları, çalışmak için en tehlikeli yerlerden biri. Türkiye’de de iş kazalarının en çok yaşandığı sektörlerin başında inşaat ve yapı sektörü bulunuyor. İnşaat sektöründe yaşanan pek çok kaza işverenlerin ve işçilerin, iş güvenliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasından kaynaklanıyor.

İnşaat sahalarında, yüksek kaza riskinin yanı sıra inşaatın türüne göre değişiklik gösteren daha karmaşık sağlık ve güvenlik riskleri de ortaya çıkabiliyor. Mesela ağır ekipman kaldırmak, inşaat işinin büyük bir bölümünü oluşturur ve burada yaşanacak bir tehlike ölümcül olabilir.

Bu noktada, Greenweight vinç karşı ağırlıkları, ağır yük kaldırma işinde yaşanabilecek tehlikelerin azaltılmasında önemli bir ekipman olarak öne çıkar. Greenweight olarak asansör karşı ağırlıklarını çevre dostu bir yaklaşımla üretiyor ve doğal kaynak kullanımı ve çevresel etkiyi azaltıyoruz.

İnşaat sektöründe çok çeşitli malzemelerin kullanılması ve çalışma alanlarının geniş ve dağınık olması nedeniyle, oluşabilecek tehlikelerin neler olduğunun farkında olmak ve inşaat güvenliği kurallarını ve yönetmeliklerini bilmek önemlidir.

Bunun yanı sıra, inşaat alanında çalışan kişilerin inşaat güvenlik önlemleri konusunda bilgi sahibi olması oluşabilecek riskler karşısında zararın en aza indirilmesini sağlar. Bir inşaat alanında uyulması gereken en temel inşaat güvenlik önlemlerinden bazıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

İnşaat Güvenlik Önlemleri

İnşaatlarda çalışan birçok işçi kaza ve hastalık riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. İşçiler yüksek bir yerden düşebilir, ağır kaldırabilir, yanlış kurulmuş bir iş iskelesinde çalışabilir veya makine kullanımı sırasında yaralanabilir. Yanlış planlama, gerekli tedbirlerin alınmaması ve kısıtlı zaman, kazaların ortaya çıkmasını ve ciddi yaralanma riskini büyük oranda arttırır. Bu kazaların önüne geçmek için bir inşaat sahasında ne tür önlemlerin alınabileceğine kısaca göz atalım.

1. Kişisel Koruyucu Donanım Ekipmanlarını Kullanın

İnşaat işçilerinin, inşaat sahasında karşı karşıya kaldığı tehlikeler arasında, göz yaralanmaları, uzuvların ve diğer vücut bölgelerinin zarar görmesi, mekanik ve elektriksel tehlikeler ve hatta ölüm tehlikeleri sayılabilir. Bu nedenle, her işçinin Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) kullanması son derece önemlidir.

Bu tür kazalardan kaynaklanan yaralanmaları en aza indirmek için işçilerin gerektiği yerlerde eldiven, koruyucu gözlük (güvenlik gözlüğü), dizlik, baret, kulak tıkacı, solunum maskesi ve yelek gibi ekipmanları kullanmaları gerekmektedir.

İnşaat güvenlik önlemleri açısından büyük bir öneme sahip olan koruyucu ekipmanlar işçilere uygun olmalı ve temiz tutulmalıdır. Ayrıca işçiler, güvenlik ekipmanının nerede ve ne zaman kullanılması gerektiği konusunda da bilgi sahibi olmalıdır. Doğru güvenlik ekipmanını kullanmak basit gibi görünebilir, ancak son derece önemlidir.

Bu gibi basit önleyici tedbirler, elektriksel, mekanik, kimyasal, fiziksel ve radyolojik kazalara bağlı birçok yaralanın önüne geçebilir.

2. Çevre Yönergelerini Takip Edin

İnşaat güvenlik önlemleri arasında oldukça önemli olan bir diğer konu da çevre yönergelerine uymaktır.

Çevresel tehlikeler genellikle kış aylarında ve yağışlı mevsimlerde daha sık ortaya çıkar. Direkt olarak işçilere yönelen yakıcı güneş de tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, doğanın olumsuz koşullarından kaynaklanan yaralanmaların farkında olmak ve bunları önlemek için gerekli tedbirleri almak zorunludur.

İnşaat yöneticisi böyle senaryolara karşı sorumluluk almalı ve gerektiğinde işi durdurmaya kadar varacak tedbirleri uygulamaya hazır olmalıdır. Doğa şartlarından kaynaklı zorlayıcı durumlar ortaya çıkması halinde, inşaat alanındaki çalışmaların tamamen askıya alınması en iyi seçenek olabilir.

3. Çalışma Alanını Temiz Tutun

Çok kısa bir şekilde ifade etmek gerekirse, temiz bir alan güvenli bir alandır. İnşaat güvenlik önlemleri arasında çalışma alanının temiz olması da yer alır.

Genellikle, inşaat sahalarındaki çalışmalar neticesinde tehlikeli malzemeler ve molozlar açığa çıkar. Ortaya çıkan bu malzeme ve molozlardan kaynaklanan tozlar son derece toksik olabilir ve ciddi solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir. Bu nedenle, toz ortamlarda çalışırken veya toz çıkaran bir ekipman kullanırken solunum maskesi takılması önerilir.

İnşaat sahasının temiz olmaması sadece solunum yolu rahatsızlıklarına yol açmaz, aynı zamanda daha yakın tehditlere de sebep olabilir. Görünmeyen inşaat ekipmanlarına temas etmek, tökezlemeler ve düşmeler nedeniyle yaşanan yaralanmalar, gizlenmiş demir ve çelik çubuklar nedeniyle yaşanan yaralanmalar, bunlara verilebilecek örneklerden bazılarıdır.

4. İnşaat Alanının Kalabalık Olmamasına Özen Gösterin

İnşaat çalışmalarının kolay olmadığı herkesin malumu. Bir inşaat işçisi, işini yaparken aşırı fiziksel çaba ve özen göstermek zorunda. Doğal olarak, biraz olsun dinlenmek ve rahatlamak için verilen molalar bu iş kolunda oldukça önemli bir yere sahip.

Ancak bu molalar yapılan işlerle iç içe girmemelidir. Başka bir deyişle, işler molalarla aynı yerde olmamalıdır. İşçilerin yeni bir ekipmanın ve makinenin etrafında toplanması sık görülür, ancak inşaat yöneticisi bunun alışkanlık haline gelmemesini sağlamalıdır.

Basitçe ifade etmek gerekirse, inşaat güvenlik önlemleri alırken dikkat edilmesi gereken bir nokta da inşaat alanının kalabalık olmamasına özen göstermektir. Zira kalabalıklar gürültülüdür, işin inceliklerinin kolayca gözden kaçmasına ve işçilerin yeterince dinlenememesine yol açabilir.

5. İş Makinelerinin Güvenli Olduğundan Emin Olun

İnşaat sektörü, iş makinelerinin yoğun olarak kullanıldığı bir sektördür. Bu nedenle, iş makinelerini güvenli kullanım ve çalışma koşulları, inşaat sahalarında iş kazalarının önlenmesi ve operatörlerin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bunun için, operatörlerin eğitimi, koruyucu ekipmanların kullanılması ve iş makinesinin uygun koşullarda çalışması gereklidir.

İş makinelerinin güvenli kullanılabilmesi oldukça önemli olduğundan operatörler iş makineleri hakkında hem yeterli eğitime hem de deneyime sahip olmalıdır. Çalışma alanına ve iş makinesinin işlevine uygun KKE’lerin kullanılması da önemlidir.

Bunun yanı sıra, iş makinesinin çalışma alanı, iş makinesinin özelliklerine ve kullanım amacına uygun olmalıdır. Bu alanlar düzenli olarak kontrol edilmeli ve düzgün bir şekilde hazırlanmalıdır. Çalışma saatlerinin ve iş yükünün uygun şekilde ayarlanması da operatörlerin sağlığı açısından önemlidir.

6. Uygun Saha Eğitimini Sağlayın

Her inşaat işçisi inşaat projesinden önce uygun güvenlik eğitimlerini almalıdır. Bu, acemilikten ve bilgisizlikten kaynaklanan hataları ortadan kaldırır ve işçilerin sahada kendine güvenmesini ve rahat hissetmesini sağlar.

Güvenlik prosedürlerine ve protokollerine sıkı sıkıya uyulmalıdır. Güvenlik yetkilileri, her bir işçinin yöntemlerin önemini kavradığından emin olmalıdır. Ayrıca işten kaynaklanan potansiyel tehlikelerin farkında olmalarını ve buna karşı hazırlıklı olmalarını sağlamaları da gerekmektedir. Şimdilerde, inşaat sahası güvenliği eğitimini çevrimiçi olarak sağlamak da mümkündür.

Okan Ergin

Okan Ergin

Okan Ergin, 2005 yılından beri Ergin Makina şirketinde Genel Koordinatör olarak çalışmaktadır.