Şantiye yönetimi, birçok zorluk barındıran ve çok yönlü bir sorumluluktur. Bir projenin başarılı olması için temel unsurlardan biri olan etkili yönetim, projenin zamanında tamamlanmasını, belirlenen bütçe içinde kalmasını ve tüm güvenlik düzenlemelerine uygun şekilde yürütülmesini sağlar. Daha iyi bir şantiye yönetimi nasıl yapılır merak ediyorsanız, inşaat sahasında karşılaşabileceğiniz karmaşayı, sorunları ve diğer zorlukları başarılı bir şekilde yönetmenize yardımcı olması için detaylı bir rehber hazırladık. Bir inşaat alanını yönetirken üstün becerilerinizi ve yoğun çabanızı göstermek ve projeyi bütçe dahilinde ve daha hızlı bir şekilde tamamlamak için gerekli en iyi şantiye yönetimi uygulamalarına göz atacağız. Sizi, daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sunmak adına kullanabileceğiniz Greenweight vinç karşı ağırlıklarından güvenlik ve uyarı işaretlerinin etkili şekilde kullanılmasına hangi araçlara ihtiyacınız olduğundan çalışan bağlılığını sağlamaya varıncaya kadar çalışmalarınızda uygulayabileceğiniz pratik bilgiler ve ipuçlarıyla donatmayı amaçlıyoruz.

Şantiye Yönetimi Nedir?

Şantiye yönetimi ister konut olsun ister büyük bir alışveriş merkezi, tüm inşaat projeleri için son derece önemlidir ve vazgeçilmez bir unsurdur. Bir inşaat projesi, tasarımdan planlamaya, zamanlamadan inşa işinin kendisine kadar pek çok dinamik unsuru ve dikkatli bir şekilde koordine edilmesi gereken insan kaynağını barındırır. İyi bir şantiye yönetimi ise, malzeme kaynaklarının, insan kaynaklarının ve ekipmanın dikkatli bir şekilde koordine edilmesi ve yönlendirilmesini içerir. Bundaki temel amaç, projeyi zamanında, bütçe içinde kalarak ve gereken kalite standartlarına uygun şekilde tamamlamaktır.

Genellikle şantiye şefi olarak bilinen inşaat yöneticileri, inşaat projeleri sırasında birden fazla rol üstlenirler. Her biri yapının inşasında benzersiz bir rol oynayan işçi, alt yüklenici, mimar, mühendis, şehir planlamacısı ve müşterilerden oluşan bir ekibi yönetirler. Şantiye şeflerinin sorumlulukları, güvenlik uygulamalarını denetlemek, zamanlamayı sağlamak, maliyet kontrolü yapmak, paydaşlarla iletişim kurmak ve iş kalitesini belirtilen tasarımla uyumlu hale getirmek gibi geniş bir yelpazeye yayılabilir.

Şantiye Yönetimine Kimler Dahil Olur?

Şantiye yönetimi, çeşitli profesyonellerin koordineli bir şekilde çalışmasını içerir, aşağıda kısaca değindiğimiz bu kişilerin her biri projenin başarısı için kritik bir rol oynar.

 • Şantiye Şefi: Tüm operasyonun temel taşı olan şantiye şefleri, projenin planlamasından koordinasyonuna, yürütülmesinden güvenlik ve kalite standartlarının sağlanmasına kadar tüm yönleriyle ilgilenir. Ayrıca bütçe kontrolü, paydaşlarla iletişim ve hızlı problem çözme de şantiye şefinin sorumluluğundadır.
 • İnşaat İşçileri: İşçiler, yapıların inşasındaki fiziksel çalışmaları gerçekleştiren esas unsurdur. Başlıca görevleri temel oluşturmak, yapısal bileşenleri monte etmek ve boya veya döşeme gibi son ince işleri yapmaktır.
 • Alt Yükleniciler: Elektrikçiler, tesisatçılar veya çatıcılar gibi belirli görevleri gerçekleştirmek üzere projeye dahil edilmiş uzman profesyonellerdir.
 • Mimarlar ve Mühendisler: Mimarlar projeyi tasarlar, mühendisler ise tasarımın fizibilitesini ve güvenliğini sağlar. Her zaman aktif olarak sahada bulunmasalar da inşaat sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir teknik sorunu çözmek için şantiye şefiyle yakın iş birliği içerisinde çalışırlar.
 • Hesaplayıcı/Metrajcı: Hesaplayıcılar maliyetleri yöneterek projenin bütçe içinde kalmasını sağlarlar. Şantiye şefi ile iş birliği içerisinde projenin harcamalarını izler ve kontrol ederler.
 • Müşteriler veya Mülk Sahipleri: Projeyi talep eden kişiler veya kuruluşlardır. Proje hakkında düzenli güncellemeleri almak ve isteklerinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için şantiye şefine güvenirler.
 • Tedarikçiler: İnşaat projesi için gereken malzemeleri, araçları ve ekipmanı sağlarlar. Bu kaynakların zamanında ve belirtilen özelliklere göre teslim edilmesi, projede gecikme yaşanmaması veya sorun çıkmaması için önemlidir.
 • Yerel Otoriteler: İnşaat projelerini düzenlemekten sorumlu kişilerdir, şantiye şefinin ilgili yasalara, kurallara ve yönetmeliklere uyduğundan emin olurlar.

Şantiye Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar

Birçok kişiden oluşan bir ekip ile çok sayıda birimi koordine edip şantiye yönetimi yapmak kolay bir sorumluluk değil. Hem böylesine büyük bir kalabalığı yönetmek hem de gerekli planlamaları yapmak için şantiye şefinin her zaman tetikte ve dikkatli olması gerekir. Bu noktalarda ortaya çıkabilecek en küçük bir ihmal çalışanların ve işçilerin güvenliği tehlikeye atabilir.

Çalışmaları daha kolay hale getirmek ve projeleri zamanında tamamlamak isteyen bir şantiye şefi, aşağıda belirttiğimiz birtakım zorluklarla yüzleşmek ve bunların üstesinden gelmek zorundadır.

1. Zorluk: Düşük üretkenlik ve karlılık

Son 50 yıl içerisinde diğer sektörlerde iş gücü üretkenliği yüzde 100’lere varan oranlarda artarken inşaat endüstrisindeki üretkenlik bu süre zarfında durgun bir seyir izlemiştir.

İşlevsel görev ve ekip yönetimi yazılımları ve ERP çözümleri, sahip oldukları temel özellikler sayesinde, inşaat alanı yönetiminde yaşanan düşük üretkenlik ve karlılık sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı olur.

 • İş Akışları: İnşaat projeleri, paydaşlar arasında paylaşılan çok sayıda belge içerir. Projenin boyutu ve içinde yer alan taraf sayısı ne kadar büyükse, iş akışının içereceği dosyalar, görevler ve atamalar da o kadar fazla olacaktır.
 • Veri Senkronizasyonu: İnşaat görevleri ve ekip yönetimi araçları bulut tabanlı olmalıdır, bu sayede ekipler nerede olurlarsa olsunlar güncellenmiş verilere erişim sağlayabilir.
 • Günlük Kayıtlar ve Görev Takipçileri: İş sahibinin veya proje yöneticisinin, sahada yapılan işle ilgili tüm bilgileri takip edebilmesi son derece önemlidir.
 • Raporlama: İnşaat raporları, proje bütçesi, teslim tarihleri, beklentiler ve harcama bilgileri üzerindeki tüm istatistikleri özetleyerek performans analizi yapılmasına ve kalite kontrolüne imkân sağlar.

2. Zorluk: Düşük çalışan bağlılığı

Bağlılık, çalışanları işlerini yapmaya motive eden fiziksel, duygusal ve zihinsel bir durumu ifade eder. Yakın zamana kadar işverenler, çalışanların iş sürecine katılmaları ve firmaya bağlı kalmaları için iyi bir maaş, iyi çalışma koşulları ve zamanında ödeme yapma gibi unsurların yeterli olacağına inanıyorlardı.

Ancak günümüz gerçekleri oldukça farklı. Çalışanlar işverenden daha fazla konuda ortaklık istiyor. Günümüzde, şirketlerin sunduğu ekstra imkanlar daha çok, inovatif düşünceyi destekleyen, çalışanların geri dönüşünü artıran ve iş büyümesine yardımcı olan akla ve kişisel gelişime yatırımla ilişkilendiriliyor. Mesela, Starbucks, çalışanlarına üniversite eğitimi alma imkânı sunuyor. Çalışanlarının gelişimine katkı sunan bu türden imkanlar ve fırsatlar sunan şirketler, rakiplerinden kalın bir çizgiyle ayrılır.

Sizin için, çalışanların bağlılığını artırmak ve personel sirkülasyonunu azaltmak için birtakım en iyi uygulamaları derledik.

Şirketin misyonunu ve değerlerini paylaşın: Yapılan çalışmalara göre, şirket çalışanlarının sadece %40’ı çalıştıkları kurumun strateji ve hedeflerinin farkında. Çalışanlarınızın kendilerini işlerine daha çok vermeleri ve şirkete daha bağlı olmaları için iş yerinizde bu oranı artırmalısınız.

Entegrasyon programları düzenleyin: Araştırmalara göre, entegrasyon ve eğitim eksikliği olan şirketlerden ayrılan yeni çalışanların oranı %26 iken, %44’ü ise işe başladıktan sonraki ilk ay içinde ayrılmayı düşündüklerini ifade ediyor. Entegrasyon programları üretkenliği doğrudan etkiler ve işe giriş çıkış oranını düşürür.

3. Zorluk: Güvenlik

Yıllar boyunca, inşaat sektöründe yaşanan ölümlü kazaların toplam sayısı, diğer tüm endüstri kollarının ilerisinde olmuştur. Mesela, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki işçi ölümlerinin %20’si inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Dahası, inşaat sahasında yaralanma veya hastalık geçirme sonrasında ortalama işten uzak kalma süresi 10 gündür.

Türkiye’de ise tüm iş kazalarının %1.6’sı ölümle sonuçlanırken inşaat sektöründe bu oran %4.7’dir. Öte yandan Türkiye’deki tüm iş kazalarının yaklaşık %8.7‘si inşaat sektöründe meydana gelmektedir.

Sürekli eğitim, işçileri inşaat sahasında güvende tutmanın yanında şirketin itibarını artırmanın ve en iyi çalışanlara sahip olmanın da bir numaralı yoludur. Şantiye güvenliği konusunda teknolojiden de destek alabilirsiniz.

4. Zorluk: Zayıf iletişim

İletişim, herhangi bir endüstri kolunda en önemli araçtır, ancak çoklu iş sahalarını yönetirken ve çok sayıda iş teslim tarihi arasında denge kurmaya çalışırken çok daha önemli ve hayatidir. Açık ve etkili iletişim yoksa, önemli görevler gözden kaçabilir ve düzeltmek imkânsız hale gelene kadar sorunun farkına varılmayabilir. Bu nedenle, proje yöneticilerinin ve şantiye şeflerinin net yönergeler uygulamaları gerekir.

Her günün sonunda ekibi herhangi bir ilerleme veya sorun hakkında açık şekilde bilgilendiren net bir iletişim ağı olmalıdır. Bu şekilde problemler proaktif olarak çözülebilir.

Başarılı Şantiye Yönetimi İçin 5 İpucu

Bir inşaat projesini yönetirken aklınızda bulundurmanız ve dikkate almanız gereken bazı ipuçları mevcut. Bu ipuçlarını şantiye yönetimi stratejinize entegre ederek, daha başarılı bir proje yönetimi sağlayabilir, ekip üretkenliğini iyileştirebilir ve daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

1. Hangi araçlara ihtiyacınız olduğunu bilin.

Bir şantiye şefinin inşaat sahasındaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla farklı insanlarla, dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon kullanarak bağlantı kurmasına izin veren bazı araçlar vardır. İnşaat endüstrisinde genellikle Excel ve WhatsApp gibi araçlar kullanılır, ancak bir inşaat projesini yönetmek söz konusu olduğunda bu araçların iyi bir iş çıkardığını söylemek çok da mümkün değildir. Çünkü bu araçlar, genellikle bir inşaat projesini yönetmek için yeterli değildir.

Bu sebeple, projelerinin paylaşılabilir canlı görünümünü elde edebilmek için inşaat sektörüne özel güvenilir bir araç bulmak oldukça önemlidir. Şantiye şeflerinin hangi cihazları kullanacağını bilmesi, çalışmayı zaman açısından verimli hale getirmenin yanı sıra sonunda kayda değer bir para tasarrufu da sağlar.

2. Sorunları ve zorlukları azaltın.

Her sektörde olduğu gibi, sorunları ve zorlukları çözmek, inşaat sahası yönetiminde de büyük bir öneme ve etkiye sahiptir. Genellikle, bu sorumluluğu inşaat sahası yönetimi ve şantiye şefleri üstlenir.

Sorunları ve zorlukları erken aşamada ele almak, yaşanabilecek zaman kayıplarının önüne geçecektir. Yukarıda belirttiğimiz, bir projeyi başarılı kılacak özel inşaat sahası yönetimi araçları konusunda bilgi edinin.

3. Her zaman güvenliğe öncelik verin.

Bu konu inşaat yönetiminde karşınıza en sık çıkacak konudur ve her zaman her yerde istisnasız şekilde uygulanmalıdır. Projenizin bütçesi olması gerekenden daha az olsa bile her inşaat sahası yönetimi için projenin güvenliğini önceliklendirmek ilk sırada yer almalıdır. İnsan hayatından daha önemli bir şey olmadığını ve bunun hiçbir maddi karşılığı olmadığını asla akıldan çıkarmamak gerekir.

Güvenliği önceliklendirmenin yanı sıra, şantiye şefleri ekipleriyle nasıl etkileşim kurulacağını bilmeli, etkili bir stres yönetimiyle onları mutsuz eden şeyleri ortadan kaldırmalıdır. İşçilerin mutlu olmasının üretkenliği artıracağı ortadadır, bu da projenin daha hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilir.

4. Her zaman kalite kontrollerinizi yapın.

Birçok proje ekibi, belirli bir projenin sonunda özellikle bir müşteriye teslim etmeden önce, bu tür sorunlarla karşılaşmıştır. Son dakikada fark edilen sorunları çözmek için çok fazla zaman ve para harcanması gerekir. Ayrıca, hataların ve zorlukların tekrarlanmasını önlemek için başka bir süreç başlatmanız da gerekebilir.

Bir proje yöneticisi olarak, projenin karşılaşacağı her sorunu anlama yeteneğine sahip olmalısınız. Projeyi etkileyebilecek en küçük konuların bile başlangıçta ele alındığından ve projenin gidişatını engellemeyeceğinden emin olmanız yararınıza olacaktır.

5. Bütçeye bağlı kalın.

Bu konunun zaten herkes tarafından çok iyi bilindiğini düşünüyor olabilirsiniz, ancak bu ipucunu değerlendirmeniz sizi proje için işe yaramayan pahalı araçlar ve cihazlar almaktan uzak tutacak ve size tasarruf ettirecektir.

Projenin sahiplenilmesi hayal edilenden daha büyük bir sorumluluktur, en yönetilebilir görevler ve alanlarla başlamak en iyisidir. Daha geniş bir anlamda düşünüldüğünde gecikmeleri düzenlemek, inşaat malzemelerini daha dikkatli yönetmek ve iletişim kurmak ve talepler sunmak en iyi başlangıç yolları olabilir.

Okan Ergin

Okan Ergin

Okan Ergin, 2005 yılından beri Ergin Makina şirketinde Genel Koordinatör olarak çalışmaktadır.