Doğası gereği doğal kaynakların büyük bir tüketicisi olan inşaat endüstrisi, sera gazı emisyonlarının yaklaşık %39’unu ve atıkların %33’ünü oluşturarak çevreye en fazla zarar veren sektörlerden biridir. İklim değişikliği, küresel ısınma ve sınırlı doğal kaynaklar endişeleri arttıkça inşaat firmalarının üzerindeki çevresel etkilerini azaltma konusundaki baskı her geçen gün artmaktadır. Bu durumla mücadele etmek amacıyla inşaat endüstrisi, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması, yenilenebilir enerji ve yeşil inşaat teknikleri gibi sürdürülebilir uygulamaları benimsemeye başlamıştır. Bununla birlikte, inşaat sektöründe sürdürülebilirlik sadece çevre dostu malzemelerin kullanılmasıyla ilgili değildir; aynı zamanda atık azaltma, inşaat verimliliğinin artırılması ve binaların ömrünün maksimize edilmesiyle de yakından ilişkilidir. Teknolojide yaşanan ilerlemeler, enerji kullanımı ve bina enerji ihtiyaçları açısından inşaat sektöründe sürdürülebilirlik için her gün yeni fırsatlar sunmaktadır. Örneğin, binalarda kullanılan asansör karşı ağırlığı, son derece ekonomik ve çevre dostu bir üründür ve geleneksel yöntemlere kıyasla CO2 emisyonunu 5-6,5 kat azaltmaya yardımcı olur. Günümüzde hala sürdürülebilir inşaat yöntemlerini benimseme konusunda bazı zorluklar olsa da inşaat sektöründe sürdürülebilirlik yöntemlerini benimsemenin birçok önemli faydasının olduğu da unutulmamalıdır.

İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik Nedir?

İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik, inşaat projelerinin çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak tasarlanması, yapılması ve işletilmesidir. Yani sürdürülebilir inşaat, binaların inşa edilmesinde klasik inşaat uygulamalarına göre daha az enerji, su ve malzeme kullanarak ve daha az atık oluşturarak çevresel etkiyi azaltmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik yaklaşımı, inşaat projelerinin çevresel etkisini azaltmayı, doğal kaynakları korumayı, toplumsal katılımı teşvik etmeyi ve ekonomik olarak verimli olmayı amaçlarken çevremizin uzun vadeli sürdürülebilirliğini de iyileştirir.

İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik, planlama aşamasından itibaren, malzeme seçimi, enerji verimliliği, su yönetimi, atık yönetimi, inşaat süreçleri, bina tasarımı ve işletmesi gibi birçok alanda etkisini gösterir. İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik, şu temel prensiplere odaklanır:

Sürdürülebilir yapı malzemeleri kullanmak, enerji tasarrufu sağlayarak, kirliliği azaltarak ve kaynakları koruyarak inşaat projelerinin çevresel etkisini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca zararlı kimyasalların kullanımının azaltılması ve iç mekan hava kalitesinin iyileştirilmesi yoluyla daha sağlıklı bir ortamın oluşturulmasına da katkı sunarlar.

Yeşil inşaat yöntemlerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik açısından oldukça önemli olan bu yöntemler arasında genellikle sürdürülebilir malzemelerin ve enerji verimli inşaat tekniklerinin kullanılması bulunur.

İnşaat teknolojilerinin kullanılması, projelerin daha sürdürülebilir bir şekilde inşa edilmesine katkıda bulunabilir. 3D baskı ve BIM yazılımları gibi teknolojilerin kullanılması, atık miktarını azaltmada, inşaat verimliliğini artırmada ve enerji tasarrufu sağlamada yardımcıdır.

İnşaat projelerinde pek çok sürdürülebilir inşaat uygulaması benimsenebilir. Yeşil çatılar, güneş panelleri ve gri su sistemleri gibi uygulamalar bunlar arasında sayılabilir.

Sürdürülebilir inşaat, projesinin tamamlanmasının ardından da devam eder. Bina tasarımı, yapının ömrü boyunca çevreye minimal etki edecek unsurları ve malzemeleri içermelidir. Örneğin, enerji verimli çıkışlarla donatılmış çatılar, güneş panelleri, ısı kaybını önlemek için uygun yalıtım ve fosil yakıtlardan kaynaklanan enerji tüketimini en aza indirgemek gibi unsurlar inşaat sektöründe sürdürülebilirlik yaklaşımının temel parçalarıdır.

İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirliğin Faydaları

Emisyonlardan enerji tüketimine kadar inşaat sektörü çevre üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yeşil alanların yapılaşmaya açılmasıyla birlikte yaşanan vahşi yaşam alanları kayıplarının yanı sıra inşaat sektöründe enerji tüketimi de oldukça yüksektir. İnşaat projelerinde kullanılan ağır iş makinelerinin ve ekipmanların çoğu hala fosil yakıtlara bağımlıdır. Verimsiz elektrik kullanımı bile gereksiz yakıt kullanımına neden olur. Yeni bir inşaat projesinin her aşamasında bilinçli seçimlerin çevresel etkisi vardır. İnşaat sektörü, dünya genelinde enerji tüketiminin %36’sını ve CO2 emisyonlarının %40’ını oluşturmaktadır.

Malzemelerin üretimi ve nakliyesi, karbon emisyonları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Hammadde madenciliği su kaynaklarının kirlenmesine neden olabilir. Beton üreticileri ve çimento fabrikaları yıllık 2,8 milyar ton CO2 salınımına yol açmaktadır ve kentleşme aynı hızla devam ederse bu rakam yılda 4 milyar tonun üzerine çıkabilir. Yanlış atık bertarafı veya yönetimi nedeniyle üretilen tehlikeli atıklar da çevreyi ve insanları etkileyen kirliliğe yol açar.

Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, inşaat sektöründe sürdürülebilirlik birçok fayda sağlar. İşte sürdürülebilir inşaatın bazı faydaları:

 • İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik uygulamaları, kirliliği ve atığı azaltarak çevreyi korumaya yardımcı olur. Kaynakların daha verimli kullanılmasıyla çevresel etkiyi azaltır.
 • Sürdürülebilir inşaat projeleri, yarattığı istihdam ve sunduğu eğitim fırsatları ile inşaatla ilişkili endüstrilerde ve topluluklarda sosyal ve ekonomik koşulları iyileştirir. Aynı zamanda yerel toplulukları destekler ve yaşam kalitesini artırır.
 • Sürdürülebilir inşaat uygulamaları, binaların ve altyapının iklim değişikliği ve diğer çevresel tehditlere karşı dayanıklılığını artırabilir. Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımıyla sera gazı emisyonlarını azaltır.
 • Araştırmalar, sürdürülebilir inşaat uygulamalarının iç mekân hava kalitesinin iyileştirilmesi ve doğal ışığın artırılması sayesinde, çalışanların ve hane halkının yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.
 • Sürdürülebilir inşaat uygulamaları genellikle gelişmiş inşaat teknolojisinin kullanımını gerektirir. Bu, daha verimli ve etkili inşaat süreçlerine ve daha az zararlı inşaat malzemelerinin kullanımına yol açabilir.
 • Sürdürülebilir inşaat uygulamalarının benimsenmesi, dayanıklı ve uzun ömürlü binaların inşa edilmesini teşvik eder.
 • Sürdürülebilir inşaat uygulamaları, enerji, su ve diğer kaynakları daha az kullanan ve daha az kirlilik oluşturan daha iyi performans gösteren binaların geliştirilmesini sağlar.
 • Sürdürülebilirlik prensiplerine bağlı kalarak tasarlanan ve inşa edilen binalar genellikle geleneksel binalara göre daha düşük işletme maliyetlerine sahiptir.
 • Sürdürülebilir inşaat projeleri, işletmeler için yeşil pazarlama avantajı da sağlar. Sürdürülebilirlik uygulamalarının öne çıkarılması, müşteri ve paydaşların daha fazla ilgisini çeker ve işletmelerin itibarına katkıda bulunur.

İnşaat Projelerini Sürdürülebilir Hale Getirmenin Yolları

İnşaat sektörü, çevre üzerinde büyük ölçekli etkisi olan bir sektördür. Ancak inşaat sektöründe sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek inşaat projelerini daha çevre dostu hale getirmek mümkündür. İnşaat veya yapı projesini daha sürdürülebilir hale getirmek için birkaç yol vardır.

1. Yenilenebilir Enerji

İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik için inşaat sahalarında yenilenebilir enerji kullanımı konusunda önemli adımlar atılmaktadır. Güneş panelleri ile hızlı bir şekilde şarj edilebilen modüler batarya sistemleri popüler çözümlerden biridir. Bu sistemler, inşaat sahalarında kullanılan araçları, elektrikli aletleri ve güvenlik ekipmanlarını beslemek için kullanılabilir. Büyük inşaat projelerinde kullanıldığında bu bataryalar haftada tonlarca CO2 emisyonunu ve yüzlerce litre fosil yakıt tüketimini engelleyerek çevre üzerinde büyük bir olumlu etki yaratabilir.

Bu şekilde, inşaat sahalarında enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak mümkün olur. Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları hem çevre üzerindeki etkiyi azaltırken hem de enerji maliyetlerini düşürerek sürdürülebilir bir inşaat sürecini destekler.

2. Sürdürülebilir İnşaat Malzemeleri

Sürdürülebilir inşaat malzemeleri kullanımı, inşaat projelerinde çevresel etkileri azaltır, enerji tasarrufu sağlar ve doğal kaynakları korur. Sürdürülebilir malzemelerin tercih edilmesi, inşaat projelerini daha çevre dostu ve sürdürülebilir hale getirmek için önemlidir. İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik açısından oldukça önemli olan sürdürülebilir inşaat malzemeleri kullanımının önemli avantajları arasında şunlar bulunur:

 • Sürdürülebilir inşaat malzemeleri genellikle doğal kaynaklardan elde edilir ve geri dönüştürülebilir özelliklere sahiptir. Ahşap, geri dönüştürülmüş metal ve cam gibi malzemeler, çevresel etkileri azaltır ve doğal kaynakları korur.
 • Sürdürülebilir malzemeler, daha iyi izolasyon özelliklerine sahip olabilir. İyi izolasyon, binaların enerji verimliliğini artırır ve ısı kaybını minimize eder.
 • Sürdürülebilir malzemeler üretilirken genellikle daha düşük karbon emisyonları açığa çıkar. Örneğin, çimento yerine alternatif malzemeler kullanarak beton üretimi sırasında oluşan CO2 emisyonları azaltılabilir.
 • Sürdürülebilir malzemeler, zararlı kimyasalların kullanımını azaltır ve iç mekan hava kalitesini iyileştirir.
 • Sürdürülebilir malzemeler genellikle daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Bu sayede, binaların bakım ve onarım gereksinimleri ve malzeme atığı miktarı azalır.

Sürdürülebilir inşaat malzemeleri arasında şunları sayabiliriz:

Ahşap

Uygun orman yönetimi vahşi yaşam için habitat sağlarken değerli inşaat malzemelerinin temin edilmesini de kolaylaştırır. Ahşap malzemeler sayesinde daha sürdürülebilir yapılar inşa edilebilir.

Alternatif Tuğlalar

Yün ve çamur kullanılarak zararlı emisyonlara neden olan fırın veya ocak kullanılmadan da güçlü tuğlalar elde etmek mümkün olur. Ahşap malzemelere benzer olarak bu tuğlalar da sürdürülebilir yapıların inşasına destekçidir.

Sürdürülebilir Beton

Geri dönüşümlü malzemeler ve plastikler, geleneksel betonun yerine iyi bir alternatif olabilir ve CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltabilir. Bu sayede çevre korunurken sürdürülebilirliğe katkıda bulunulabilir.

3. Plastik Yapı Malzemeleri

Plastik, çevreye veya ekosisteme önemli ölçüde zarar veren malzemelerden biridir. Ancak, inşaat projelerinde uygun şekilde kullanılması halinde önemli bir avantaja dönüşebilir. Ana hedeflerinden biri daha uzun ömürlü binalar inşa etmek olan sürdürülebilir inşaat için uzun süreler boyunca parçalanmayan, fazla değişim ve bakım gerektirmeyen plastik malzemeler iyi bir alternatif olabilir. Bu amaçla, daha dayanıklı ve geri dönüştürülebilir inşaat malzemeleri üretmek amacıyla plastikler kullanılabilir. Bu sayede inşaat sektöründe sürdürülebilirlik yolunda adım atılabilir.

Hiç şüphe yok ki inşaat sektörü sürdürülebilir bir dünya için bir an önce sürdürülebilir uygulamaları benimsemelidir. Küresel inşaat şirketleri bu yöntemleri ne kadar erken uygulamaya başlarsa, inşaat projeleri çevre açısından o kadar verimli ve etkili bir hale gelir. Daha yenilikçi ve ileri bir dünya için harekete geçtiğimiz günümüzde inşaat sektöründeki olumsuz çevresel etkileri en aza indirmemiz inşaat sektöründe sürdürülebilirlik sayesinde mümkün olabilir.

Zorluklar

Sürdürülebilir inşaat yöntemleri bir gecede hızlıca benimsenecek bir süreç değildir. İnşaat sektörü için çevre dostu, sosyal sorumluluk sahibi ve ekonomik olarak destekleyici sürdürülebilir inşaat uygulamalarına geçmek önemli bir zorluktur. Müşteri tutumları ve mevcut maliyetler bu sürece geçmeyi zorlaştıran başlıca faktörlerdir. Bunların yanı sıra, sürdürülebilir inşaat tekniklerinin uygulanmasına engel olan birçok faktör sayılabilir.

Sürdürülebilir inşaat projelerini yaparken şu sorunlara kalıcı ve sürdürülebilir cevaplar bulmak önemlidir:

 • Sıfır işletim emisyonu
 • Sıfır gömülü karbon
 • Sürdürülebilir su döngüsü
 • Sürdürülebilir bağlantı ve ulaşım
 • Sürdürülebilir arazi kullanımı ve biyolojik çeşitlilik
 • Sağlık ve yaşam kalitesi
 • Sürdürülebilir toplumlar ve sosyal değer
 • Sürdürülebilir yaşam döngüsü maliyeti.

Maliyet genellikle en çok karşılaşılan engeldir çünkü sürdürülebilir inşaat uygulamaları başlangıçta daha pahalı olabilir. Buna karşın, enerji ihtiyacını ve bakım maliyetlerini azaltan bina uzun vadede tasarruf sağlayabilir. Sürdürülebilir inşaatın önüne çıkan bir diğer engel, bilinçsizlik veya anlayış eksikliğidir, çünkü birçok insan sürdürülebilir inşaat tekniklerinden ve faydalarından bihaberdir.

Maliyet dışında sürdürülebilir inşaat uygulamalarının yaygın olarak benimsenmesine engel olan birçok faktörden söz etmek mümkündür. Bu engel ve zorluklara kısaca değinmek gerekirse:

 • Sürdürülebilir inşaat yöntemlerinin uygulanması, inşaat sektöründeki tüm paydaşların bu konuda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip olmalarını gerektirir. Mimarlardan mühendislere, müteahhitlerden işçilere kadar herkes sürdürülebilir inşaat prensipleri hakkında eğitime ve bunları uygulama becerisine sahip olmalıdır.
 • Sürdürülebilir inşaat projelerinde malzeme seçimi büyük önem taşır. Sürdürülebilir malzemelerin temini ve uygun fiyatlı olması, tedarik zinciri üzerinde baskı yaratabilir.
 • Sürdürülebilir inşaat uygulamalarıyla ilgili yasal düzenlemeler ve standartlar ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Bu düzenlemelerin eksik veya belirsiz olması, sürdürülebilir inşaatın benimsenmesini zorlaştırabilir.
 • Sürdürülebilir inşaat yöntemlerine olan talep ve farkındalık artsa da hala birçok müşteri ve müteahhit sürdürülebilirlik konusunda yeterli bilgiye sahip değildir veya bu konuda öncelik vermemektedir.
 • Sürdürülebilir inşaat projelerinde tüm paydaşların iş birliği içinde çalışması önemlidir. Sürdürülebilir inşaatın teşvik edilmesi için sektördeki tüm paydaşların birlikte çalışması gerekir.

Tüm bu zorluklarına rağmen sürdürülebilir inşaatın büyük bir potansiyele sahip olduğu ve çevresel etkilerin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve daha sağlıklı yaşam alanları yaratılması gibi çok sayıda faydasının bulunduğu unutulmamalıdır. İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik konusunda daha fazla bilinç ve çaba, gelecekte daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre için önemlidir.

Okan Ergin

Okan Ergin

Okan Ergin, 2005 yılından beri Ergin Makina şirketinde Genel Koordinatör olarak çalışmaktadır.